GEM 360º Referentie

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 16-08-2021 18:50:44

  Producten en diensten

Beschrijvingen van de producten en diensten van . Meer gedetailleerde informatie (zoals kosten, levertijd, et cetera) van deze producten en diensten kan worden geraadpleegd door in te loggen (alleen voor medewerkers, klanten/opdrachtgevers van deze organisaties).

  Overeenkomsten 

Als overheidsorganisaties besluiten samen te werken voor het uitvoeren van hun taken binnen een bepaald domein, maken zij daarover afspraken die doorgaans worden vastgelegd in (dienstverlenings)overeenkomsten. Zulke overeenkomsten worden bijvoorbeeld gesloten voor belastingsamenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Steeds vaker worden ook binnen één overheidsorganisatie dergelijke afspraken gemaakt; denk aan de dienstverleningsovereenkomst (SLA) van een afdeling ICT met de rest van de organisatie, waarin bijvoorbeeld wordt afgesproken op welke tijden de helpdesk bereikbaar is, welke oplostijden gelden voor verstoringen, et cetera. Hier treft u de overeenkomsten van . Omdat deze de afspraken tussen twee (of meer) partijen vastleggen, kan het zijn dat u eerst moet inloggen om de overeenkomst(en) te kunnen inzien die op u(w organisatie) van toepassing is/zijn.

[  Overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties voeren belangrijke maatschappelijke taken uit door wet- en regelgeving op te stellen en/of uit te voeren.

  Zaaktypen

werkt zaakgericht. Door het geven van inzicht in de zaaktypen waarmee deze organisatie haar producten en diensten voortbrengt, kunnen klanten/opdrachtgevers, ketenpartners en  hun processen op elkaar afstemmen.

  Taken

Klanten - burgers, bedrijven, instellingen - van overheidsorganisaties hebben rechten en plichten. Deze zijn beschreven in wet- en regelgeving, die ook bepaalt dat bepaalde (soorten) overheidsorganisaties de taak hebben die rechten - na toetsing - in te willigen of de naleving van plichten te controleren en - indien nodig - te handhaven.  {1} verantwoordelijk voor de uitvoering van dit soort taken. Deze kunnen zijn ondergebracht in verschillende takenpakketten. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt naar het soort taak: bijvoorbeeld het opleggen van voorschriften (regulering) of het bewaken van naleving van wet- en regelgeving (toezicht).

  Wet- en regelgeving

Nagenoeg al het handelen van overheidsorganisaties komt voort uit wet- en regelgeving. Daarin staat omschreven welke (soorten) overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van specifieke taken. Deze 360º-omgeving maakt de samenhang inzichtelijk tussen een overheidsorganisatie, de taken die die organisatie op grond van wet- en regelgeving moet uitvoeren, de producten en diensten waarmee aan die taken invulling wordt gegeven en de processen (zaaktypen) waarmee die producten en diensten worden voortgebracht.

  Deskundigheid

Voor de uitvoering van de - wettelijke - taken moeten medewerkers over adequate deskundigheid beschikken. In een aantal domeinen, denk de zorg of het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving, is daarvoor zelfs landelijke wet- en regelgeving opgesteld. Maar ook in domeinen waarvoor geen landelijke normen zijn opgesteld, is vrijwel altijd sprake van een behoefte om de vereiste deskundigheid van medewerkers te beschrijven en bewaken.

Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 12-02-2016 01:00:00
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van in.spiratie.nl